6973996797 25ης Μαρτίου 27, Χαλάνδρι info@morantzis.gr
hero image

25ης Μαρτίου 27, Χαλάνδρι, Αθήνα Τ.Κ.: 15233

Τηλέφωνο: 2106894929

Κινητό: 6973996797

E-mail: info@morantzis.gr

Υπεύθυνος: ΜΟΡΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατηγορία: ΠΑΛΑΙΟΠΩΛΕΙΑ - ΑΝΤΙΚΕΣ

Επισκεψιμότητα: 209754

Ιστοσελίδα: http://www.antikesmorantzis.4ty.gr/, http://www.morantzis.gr/